Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kyone Int. Trading BV, Head-Works Trading BV en Kyone Service Center achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Bij de verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt:

 • We vermelden duidelijk met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken, dat doen we via deze privacyverklaring;
 • We beperken de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen we ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Kyone Int. Trading BV, Head-Works Trading BV en Kyone Service Center zijn de verantwoordelijke voor de eigen gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-06-2022


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u als bezoeker. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BTW nummer
 • IP-adres


Aanbieden verdelers

Op de website is het mogelijk een verdeler bij u in de buurt te zoeken door middel van een kaart en een formulier op de pagina ‘Dealers’. Wanneer u van deze dienst gebruik maakt, verwerken wij de door u ingevoerde gegevens om u een dealer bij u in de buurt aan te kunnen wijzen. De gegevens die u invult, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.


Aanvragen envelop voor Kyone Service Center

Op de website is het mogelijk een envelop aan te vragen voor het Kyone Service Center, bij het aanvragen vult u uw gegevens in, wij gebruiken deze gegevens zodat we u een envelop voor het Service Center kunnen opsturen. De gegevens die u invult, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.


Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. De gegevens die u invult of naar ons stuurt, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.


Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • per nieuwsbrief
 • telefonisch
 • promotiefolder


Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om contact op te nemen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie

Wij publiceren enkel klantgegevens van de dealers die op onze ‘Dealer’ pagina vernoemd willen worden. Hierin staan gegevens als de naam, adres en eventueel contact informatie of een website adres.


Advertenties

Onze website vertoont geen advertenties, wel worden er op de website links naar diverse social media kanalen weergegeven en video’s van Youtube. Het is mogelijk dat deze wel advertenties vertonen.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Ook als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens doorgeven aan een partner welke de nieuwsbrief verzorgt.


Cookies

Op onze webwinkel worden via derden die door ons zijn ingeschakeld mogelijk cookies geplaatst. Uw verder gebruik van onze website, vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

Kyone Int. Trading BV
Dorpsstraat 25
4511 EB Breskens
The Netherlands
kyone@kyone.nl
0117 38 51 03
KvK: 22044355
Algemene voorwaarden: klik hier

Head-Works Trading BV
Dorpsstraat 25
4511 EB Breskens
The Netherlands
headworks@kyone.nl
0117 38 51 03
KvK: 64226417
Algemene voorwaarden: klik hier

Kyone Service Center
Dorpsstraat 25
4511 EB Breskens
The Netherlands
kyone@kyone.nl
0117 38 51 02
KvK: 63055430
Algemene voorwaarden: klik hier